Πολιτική Απορρήτου - Όροι Χρήσης - School Society

Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της AMAZE GROUP OE Copyright© 2023.

Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, μεταβίβαση, διανομή ή αποθήκευση πληροφοριών που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανόμενων των κειμένων, της εικόνας και του ήχου, και όχι μόνο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της AMAZE GROUP OE. Κάθε τροποποίηση στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας απαγορεύεται ρητά. Στην ιστοσελίδα μπορεί να περιέχονται εικόνες που αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων.

Ο τιμοκατάλογος της πλατφόρμας School Sociaty μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηδοποίηση ή ενημέρωση των μελών της ιστοσελίδας. Θα υπάρχει άμεση αναφορά και παρουσίαση του νέου τιμοκαταλάγου μέσα από τη σύνδεση: https://www.schoolsociaty.gr/gr-pricelist.php.

H AMAZE GROUP OE, δημιουργός του δικτυακού τόπου www.schoolsociaty.gr, προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων/περιεχομένου/υπηρεσιών οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε χρήση αυτών, μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως, καθώς η χρήση των υπηρεσιών αυτών συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. Για κάθε απορία, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@schoolsociaty.gr. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες διέπονται από τους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται κάτι άλλο. Με την είσοδο του επισκέπτη στο schoolsociety.gr, τεκμαίρεται ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των όρων χρήσης, ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς και ότι παραιτείται οιασδήποτε αξίωσης ήθελε προκύψει από την επίσκεψή του σε αυτή την ιστοσελίδα. H AMAZE GROUP OE, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή/και μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς διατάξεις. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Η AMAZE GROUP OE, μπορεί να τροποποιήσει, οποτεδήποτε, μονομερώς και κατά την κρίση της, τους παρόντες όρους χρήσης. Οι επισκέπτες/χρήστες είναι υπεύθυνοι να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις σε αυτούς. Η επίσκεψη και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου μετά την επέλευση τυχόν τροποποιήσεων θα λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί θα έχουν τροποποιηθεί. Τονίζουμε ότι εάν δεν αποδέχεστε μερικώς ή ολικώς τους όρους χρήσης, σας απαγορεύεται η χρήση του schoolsociety.gr.

Προστασία Πνευματικών Δικαιωμάτων

Το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και οποιεσδήποτε υπηρεσίες, είναι ιδιοκτησία των κατόχων της ιστοσελίδας και διατίθενται στους επισκέπτες και χρήστες για την δική τους χρήση και μόνο. Απαγορεύεται στους χρήστες να αντιγράψουν, αναπαράγουν, διανείμουν, παραποιήσουν, πουλήσουν, δημοσιεύσουν η/και κυκλοφορήσουν με οποιοδήποτε τρόπο υλικό από αυτό τον δικτυακό τόπο, παρά μόνο για μη κερδοσκοπική, προσωπική τους χρήση, εφόσον δεν πλήττονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που τον προστατεύουν ή μετά από γραπτή άδεια των ιδιοκτητών της ιστοσελίδας.

Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας, υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος όρων χρήσης και τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και συγκεκριμένα : Νόμος 2472/1997, για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και ο Νόμος 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οποιαδήποτε μελλοντική νομοθετική ρύθμιση, θα έχει αυτομάτως εφαρμογή στη διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του παρόντος δικτυακού τόπου. Ο παρών δικτυακός τόπος διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία τα οποία αποστέλλουν οι επισκέπτες/χρήστες, μόνο για σκοπούς επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των υπηρεσιών που προσφέρει. Αυτή η ιστοσελίδα, αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην διακινήσει, διανείμει, ή γνωστοποιήσει σε τρίτους, τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του, με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο και μόνο προς τις αρμόδιες αρχές, αν παραστεί απόλυτη ανάγκη. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες αυτής της ιστοσελίδας.

Περιορισμός ευθύνης

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν πρέπει απαραίτητα να θεωρούνται έγκυρες ή ως συμβουλές και παραίνεση για κάποια ενέργεια. Τα δεδομένα που αποτελούν την ιστοσελίδα αυτή είναι μόνο απόψεις, θέσεις και γνώμες. Παρά την ειδική προσπάθειά που καταβάλλεται, αυτά να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, δεν παρέχεται δέσμευση για την ακρίβεια του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Η AMAZE GROUP OE δεν εγγυάται, ότι οι σελίδες, οι λειτουργίες και οι υπηρεσίες θα παρέχονται αδιάκοπα ή χωρίς σφάλματα και ότι τα τυχόν λάθη θα διορθώνονται. Για τυχόν ανακρίβειες ή σφάλματα, η AMAZE GROUP OE δεν φέρνουν καμία ευθύνη. Ανά πάσα στιγμή και απροειδοποίητα, μπορούν να κάνουν αλλαγές, βελτιώσεις και προσθήκες. Επίσης, δεν εγγυώνται ότι ο παρών δικτυακός τόπος ή άλλη ιστοσελίδα ή servers, τους οποίους θέτει ως Link στη διάθεσή των επισκεπτών/χρηστών δεν περιέχουν ιούς ή άλλα ζημιογόνα στοιχεία. Οι επισκέπτες/χρήστες έχουν αποκλειστικά την ευθύνη για την επίσκεψη τους στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου. Επιπλέον η παρούσα ιστοσελίδα συμβουλεύει τους επισκέπτες/χρήστες της να διασταυρώνουν τις παρεχόμενες πληροφορίες και διατηρεί το δικαίωμα να απαγορέψει την πρόσβαση σε αυτό ανά πάσα στιγμή. Ο παρών δικτυακός τόπος δεν ελέγχει το περιεχόμενο, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω Links ή διαφημιστικών μηνυμάτων. Επομένως, για οποιοδήποτε πρόβλημα, ζημία ή κόστος υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης από τη χρήση των υπηρεσιών τρίτων, με την χρήση υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, ο χρήστης αναγνωρίζει, ότι οφείλει να απευθυνθεί στις συγκεκριμένες ιστοσελίδες και τους ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι ευθύνονται κατά αποκλειστικότητα για τις υπηρεσίες που παρέχουν. Η ίδια απαλλαγή από κάθε ευθύνη εκτείνεται και σε οποιαδήποτε ζημιά προκλήθηκε από πληροφορίες ή υπηρεσίες από το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις του παρόντα δικτυακού τόπου ή οι οποίες ανακτήθηκαν μέσω αυτού. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί, ότι αυτή η ιστοσελίδα υιοθετεί ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων στους οποίυς παραπέμπει ή/και συνδέεται καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο. Περαιτέρω ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι επισκεπτόμενος τις σελίδες και χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου, είναι πιθανό να εκτεθεί σε περιεχόμενο απρεπές, ενοχλητικό, προσβλητικό, παραπλανητικό, παράνομο κλπ. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος αυτός ο δικτυακός τόπος, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν υποστούν οι χρήστες του, λόγω της έκθεσής τους σε περιεχόμενο τέτοιου είδους.

Προστασία ανηλίκων

Οι υπηρεσίες τους παρόντος δικτυακού τόπου απευθύνονται σε ενήλικες, που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η εξάπλωση του Internet έχει συμβάλλει ώστε ολοένα και πιο νεότερες ηλικίες να χρησιμοποιούν το Internet έχοντας πρόσβαση στην παγκόσμια γνώση, νέα και θεματογραφία. Η AMAZE GROUP OE συνιστά στους γονείς να φροντίζουν ώστε τα παιδιά να μην έχουν πρόσβαση στο Internet χωρίς καθοδήγηση και επίβλεψη. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες επισκεφτούν σελίδες και συναντήσουν ακατάλληλο περιεχόμενο, η παρούσα ιστοσελίδα δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

Ψηφοφορίες

Αυτή η ιστοσελίδα παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες των υπηρεσιών της, τη δυνατότητα ψηφοφορίας σχετικά με επίκαιρα θέματα, τα οποία διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων. Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων δίνονται ανώνυμα, αναλύονται και εξάγονται αποτελέσματα τα οποία όμως δεν αντιπροσωπεύουν το σύνολο ή μέρος της κοινής γνώμης ούτε αποτελούν αδιαμφισβήτητη επιστημονική γνώση. Η παρούσα ιστοσελίδα, έχει το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και ανάλυσης των στοιχείων και τα αποτελέσματα αποτελούν πνευματική της ιδιοκτησία, ενώ αυτή και μόνο αυτή καθορίζει τους όρους συμμετοχής στην ψηφοφορία, τη διάρκεια και το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας. Διαφημίσεις Η AMAZE GROUP OE, ως δημιουργός και δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων αυτού του δικτυακού τόπου προσφέρει στους επισκέπτες/χρήστες πληθώρα δωρεάν υπηρεσιών, πληροφοριών και επιλογών. Σε όλες τις σελίδες της συμπεριλαμβάνονται εμπορικές διαφημίσεις. Αυτή η ιστοσελίδα, έχει το αποκλειστικό δικαίωμα προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων κάθε τύπου (banner, pop up, stamp, full view, webover, text links intersistial, Advertorials κλπ).


Πολιτική Εμπιστευτικότητας και Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων

Διευκρινήσεις για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
(ως Υπεύθυνου και Εκτελούντα την Επεξεργασία, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679)

1. Γιατί η Εταιρία θα επεξεργαστεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) και τα Ειδικής Κατηγορίας Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΚΔΠΧ) του Πελάτη;

Με την αγορά υπηρεσιών/προϊόντων που πραγματοποιεί ο Πελάτης μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας, δηλώνει ότι θέλει να αναλάβει η Εταιρία για λογαριασμό του την ολοκλήρωση μιας εργασίας ή τη μεσολάβηση ανάμεσα στον Πελάτη και σε κάποιον τρίτο για την ολοκλήρωση μιας εργασίας με την ιδιότητά της η Εταιρία ως πάροχoς υπηρεσιών διαδικτύου.
Για όσο χρόνο θα παραμένει σε ισχύ η σύμβαση παροχής υπηρεσιών, η Εταιρία θα επεξεργάζεται τα δεδομένα του Πελάτη που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της, με βάση τη ρητή συγκατάθεση που θα μας χορηγήσει ο Πελάτης στο παρόν στάδιο μέσω της παραγγελίας υπηρεσίας/προϊόντος ή σε τυχόν άλλο μεταγενέστερο στάδιο.

2. Σε τι είδους επεξεργασία των δεδομένων μου θα προβεί η Εταιρία;

Αφού ο Πελάτης προβεί στην παραγγελία προϊόντος /υπηρεσίας, συμπληρωμένη σε όλα τα πεδία, η Εταιρία θα προχωρήσει, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων επεξεργασίας των δεδομένων του Πελάτη και με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μέσων όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διόρθωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών. Η Εταιρία κάνει χρήση αυτοματοποιημένων μέσων για την ολοκλήρωση της παραγγελίας και την παροχή της υπηρεσίας. Μέσω αυτών των αυτοματοποιημένων μέσων, η Εταιρία δύναται να λαμβάνει αποφάσεις πιο σύντομα, με μεγαλύτερη ακρίβεια, διαφάνεια και συνέπεια.
Ωστόσο, στις περιπτώσεις αυτές, πραγματοποιούνται τακτικοί σχετικοί έλεγχοι από αρμόδιους υπαλλήλους της Εταιρίας.
Η Εταιρία στα πλαίσια προστασίας των εννόμων συμφερόντων, πραγματοποιεί συχνά ελέγχους, μέσο πιστοποιημένων αυτοματοποιημένων μέσων, για λόγους αποτροπής απάτης σε βάρος της.

Ειδικά, πραγματοποιούνται οι εξής επιμέρους επεξεργασίες προς το σκοπό συμμόρφωσής της Εταιρίας με προβλέψεις της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας:

o έλεγχοι (και αυτοματοποιημένοι) για να αποτραπεί η χρήση των προϊόντων για σκοπούς ξεπλύματος χρήματος ή/και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
o πραγματοποιούνται έλεγχοι και αποστέλλονται στοιχεία και δεδομένα προς το σκοπό συμμόρφωσης της Εταιρίας με τη διοικητική συνεργασία των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον φορολογικό τομέα.
o πραγματοποιούνται έλεγχοι και αποστέλλονται στοιχεία και δεδομένα προς το σκοπό συμμόρφωσης της Εταιρίας με την πολυμερή συμφωνία Αρμοδίων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών.

Όλα τα παραπάνω στην περίπτωση που ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές.

3. Για πόσο χρόνο θα κρατά η Εταιρία τα δεδομένα του Πελάτη σε αρχείο;

Η Εταιρία θα κρατήσει τα δεδομένα του Πελάτη για όσο χρόνο θα διατηρείται συμβατική σχέση μεταξύ τους, τόσο σε έγχαρτη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αυτή διακοπεί η Εταιρία θα τα κρατήσει για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση η Εταιρία θα κρατήσει τα στοιχεία για χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) έτους από την λήξη της μεταξύ τους συνεργασίας.

4. Ποια δικαιώματα έχει ο Πελάτης σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων του;

Ο Πελάτης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθεί στην επεξεργασία των ΔΠΧ και ΕΔΠΧ του για τους σκοπούς της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, ανακαλώντας της συγκατάθεσή του. Ωστόσο, αυτό θα οδηγήσει σε λήξη της σύμβασής του Πελάτη και σε μη παροχή υπηρεσιών από την Εταιρία, επειδή (σύμφωνα και με όσα προαναφέρθηκαν) καμία υπηρεσία δεν λειτουργεί χωρίς επεξεργασία των ΔΠΧ ή/και των ΕΠΔΧ του πελάτη (υποκειμένου των δεδομένων).

5. Πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων του Πελάτη;

Η ασφάλεια των δεδομένων είναι για την Εταιρία απόλυτη δέσμευση. Για να επιτευχθεί αυτό εφαρμόζονται όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά (κρυπτογράφηση, ανωνυμοποίηση κ.λπ.) και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων η Εταιρία ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

6. Πού θα διαβιβάζονται τα δεδομένα;

Τα δεδομένα του Πελάτη θα διαβιβαστούν σε τμήματα της Εταιρίας που είναι αρμόδια για την ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας και για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της. Ενδεικτικά αναφέρεται το τμήμα τεχνικής υποστήριξης, η νομική υπηρεσία, το λογιστήριο κ.λπ.
Τα δεδομένα του Πελάτη, ενδέχεται να διαβιβαστούν και να καταστούν προσιτά και από νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα με τα οποία, κατά καιρούς, η Εταιρία διατηρεί συμβάσεις για την ορθή παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών. Επίσης, τα δεδομένα, στα πλαίσια της λειτουργίας της σύμβασης ασφάλισης του Πελάτη, μπορεί να διαβιβαστούν σε διάφορες υπηρεσίες, δημόσιες αρχές, κ.λπ. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, αυτά τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα θα επεξεργαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Πελάτη αποκλειστικά για τον σκοπό παροχής υπηρεσιών προς την Εταιρία και όχι προς ίδιο όφελος, ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία.
Σε κάθε διαβίβαση η Εταιρία λαμβάνει πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.

7. Τα δεδομένα του Πελάτη δεν θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για εμπορικούς σκοπούς.

8. Υποβολή καταγγελίας/διαμαρτυρίας;

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της Εταιρίας: τηλ. 00306944889635, email: info@schoolsociety.gr
Επίσης, ο Πελάτης διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές, όπου μπορεί να υποβάλει τα σχετικά παράπονα. Για την Ελλάδα: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Т.К. 115 23, Αθήνα), είτε ηλεκτρονικά εδώ.

Πολιτική Εμπιστευτικότητας

Η Εταιρία φροντίζει την ασφάλεια, την αξιοπιστία και το σεβασμό στον Πελάτη. Η προστασία του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των Πελατών είναι ιδιαίτερα σημαντική. Για το λόγο αυτό η Εταιρία γνωρίζει στους επισκέπτες ή και Πελάτες της τα κατωτέρω:

1. Η ιστοσελίδα της Εταιρίας είναι σύστημα επικοινωνίας με το κοινό, το οποίο παρέχει μέσω του διαδικτύου πληροφορίες και υπηρεσίες. Οι επισκέπτες/ Πελάτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Εταιρίας και να ενημερώνονται για τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει, τις σημαντικές ανακοινώσεις, τις νέες θέσεις εργασίας και να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε υπηρεσία χωρίς να δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία.
2. Σε περίπτωση που για την διεκπεραίωση κάποιας συναλλαγής μέσω της ιστοσελίδας είναι απαραίτητη η συλλογή προσωπικών στοιχείων του Πελάτη σε κάθε περίπτωση θα ισχύουν τα κατωτέρω: Η Εταιρία αν διατηρεί αρχείο και επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του Πελάτη της με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης με τον Πελάτη καθώς και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Τα στοιχεία των Πελατών διαφυλάσσονται με αυστηρά κριτήρια εχεμύθειας και δε διαβιβάζονται σε οποιαδήποτε συγγενή εταιρία.
3. To Software της ιστοσελίδας είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας και σχετίζονται με πληρωμή οποιασδήποτε υπηρεσίας επιλέξει ο Πελάτης, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, που έχουν κατάλληλη εκπαίδευση στον χειρισμό πληροφοριών των Πελατών, θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποίηση αιτημάτων του Πελάτη.